מדד החוסן הכלכלי-תעסוקתי של משקי הבית בישראל

שאבי היה בן חמישים וקצת, פרצה לעולם האדריכלות תוכנת המחשב אוטוקאד ושינתה את פני המקצוע לעד.

להמשך קריאה מדד החוסן הכלכלי-תעסוקתי של משקי הבית בישראל